Finansministeriet og online casino

Finansministeriet og online casino
Forside - Finansministeriet
START VINDER NU
Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes.

Banken ser typisk på 3 parametre i din økonomi: Gældsfaktor , belåning i bolig og dit månedlige rådighedsbeløb . Det betyder ikke, at du ikke må falde negativt ud på ét nøgletal, men så skal de 2 andre kompensere for dit “svagere” nøgletal. Fx kan du have en høj gældsfaktor på 6, hvis din belåning kun er 60%, og du har en rådighedsbeløb væsentlig over gennemsnittet. Du kan se det som en taburet med 3 ben, hvor et eller to svage nøgletal, kan få taburetten til at vælte.

- Ørsteds ledelse vurderer fortsat, at det er i selskabets, aktionærernes og kundernes interesse, at eldistributionsforretningen, privatkunde-forretningen for el og gas samt forretningen for udendørsbelysning overgår til et nyt ejerskab.

Statens Administration varetager løn- og regnskabsadministrationen på vegne af ca. 160 statslige institutioner med samlet ca. ansatte. Statens Administration dækker således størstedelen af de statslige institutioner (ekskl. statslige selvejende institutioner), mens Forsvaret samt større institutioner under Justitsministeriet, Skatteministeriet og Transport- og Bygningsministeriet fortsat selv varetager tilsvarende administrative opgaver indenfor eget ministerområde.

Sophie Løhde har for syv måneder siden underskrevet en overenskomstaftale, der ekspliciterer retten til betalt spisepause på det overenskomstområde, skolernes medarbejderne er ansat på.  Kollektive aftaler og fortolkningen af disse gælder for alle, der er omfattet af overenskomsten. Det er hele grundprincippet i vores aftalesystem. Alligevel blokerer Moderniseringsstyrelsen nu for, at statslige arbejdspladser lever op til aftalen.

Moderniseringsstyrelsens tager sig af statens overordnede arbejdsgiveropgaver på det løn-, pensions- og personalepolitiske område. Moderniseringsstyrelsen indgår overenskomster med de ca. statsligt ansattes fagforbund , samt rådgiver og varetager konsulentopgaver for ministerier og styrelser. Derudover har styrelsen som opgave at skabe de bedst mulige rammer for en stadig mere effektiv offentlig sektor, herunder bedre styring af de statslige institutioners økonomi.

I 2005 blev de kommunale skattemyndigheder lagt ind under Skatteministeriet. Tidligere var Skatteministeriets departement og Told & Skat to adskilte størrelser. Skatteministeriet blev pr. 1. januar 2010 en samlet koncern med fælles ledelse, men med to myndigheder: Koncerncenteret og SKAT . Koncerncentret fungerer som stabsfunktion for hele organisationen og den øverste ledelse i Skatteministeriet. Opgaver omfatter ministerbetjening, lovgivning, strategier, styring, planlægning og udvikling. Myndighedsopdelingen sikrer, at det kun er SKAT , der kan træffe konkrete afgørelser i danskernes skattesager. I hele Skatteministeriets organisation arbejder der ca. 8000 mennesker.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen

Peter Møller, Saint Gobain Distribution Danmarks nye adm. direktør, har et solidt leder-CV. Alligevel kræver dele af hans nye job lidt tilvænning

Vælge din NemKonto 
Se din NemKonto 
Ændre din NemKonto 
Søge på private virksomheder som har fået oplyst din NemKonto

GODT VENTETID FOR DIG
Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes.

EFTERLAD ET SVAR